„Szlakami Jury z kijkami ” tak brzmi tytuł inicjatywy w ramach projektu „Jedno zdrowie ,jedno bezpieczeństwo- inicjatywy obywatelskie na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mikołowskiego”współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.