Koncepcja Jednego Zdrowia

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców powiatu mikołowskiego poprzez rozwój inicjatyw obywatelskich w obszarze promocji zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa. Grupa docelowa to: 40 osób będących w szczególności mieszkańcami powiatu mikołowskiego, woj. Śląskiego. W ramach projektu w okresie od 05.2016-12.2016 zaplanowane zostały zajęcia podnoszące ogólną sprawność psychofizyczną, prowadzone w formie ruchowych ćwiczeń, wyjazdy zwiększające kompetencje społeczne, warsztaty tworzenia inicjatyw obywatelskich w zakresie promocji zdrowia, bezpieczeństwa i edukacji, warsztaty w zakresie zdrowego odżywiania oraz warsztaty z zakresu technik samoobronny. Uczestnictwo w Programie stanowi pierwszy krok do zmiany zachowań w kierunku prozdrowotnym, czyli dbałości o odpowiednią aktywność ruchową, właściwego żywienia, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i ma zainspirować uczestników do podejmowania inicjatyw w tym zakresie. Rezultatem projektu będzie podjęcie wolontariatu przez min 10 uczestników oraz realizacja min 4 inicjatyw obywatelskich w obszarach zdrowia, bezpieczeństwa i edukacji. Podjęty temat wynika z potrzeby aktywizowania społeczeństwa w dziedzinie związanej z ochroną zdrowia i zachęcenia współczesnego społeczeństwa, a szczególnie osób starszych do świadomego i systematycznego uczestnictwa w życiu publicznym. Projekt realizowany w Mikołowie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – KONKURS FIO 2017.