Zajęcia z samoobrony, których celem jest ukazanie wielu aspektów współczesnego bezpieczeństwa personalnego, zawierać będą zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne ćwiczenia zachowania czy działania.

W częściach teoretycznych poszczególnych spotkań omówione zostaną zagadnienia dot.rozpoznawania potencjalnych symptomów zagrożenia atakiem, w tym typowania sprawców napadów, wybranych „bezpiecznych zachowań” dnia codziennego, w tym samo ochrony przed często spotykanymi oszustwami i cyberatakami, a także z drugiej strony postępowania przy ataku ze strony sprawców uzbrojonych w broń palną, nóż czy inne niebezpieczne przedmioty – uwzględniając również dzisiejszy problem zamachów terrorystycznych.

W częściach praktycznych samoobrony przedstawione zostaną oraz przećwiczone podstawowe zachowania i wybrane najważniejsze sposoby działania w różnych sytuacjach zagrożenia bądź już ataku. Uczestnicy zajęć poznają m.in. podstawy poruszania w samoobronie, ochrony przy próbie przewrócenia, wybrane sposoby uwalniania z najczęściej spotykanych uchwytów czy zachowanie wobec uzbrojonego napastnika, w tym atakującego terrorysty.


Adam Strzebińczyk – ekspert z zakresu prewencji kryminalnej, bezpieczeństwa personalnego w życiu prywatnym i zawodowym, zapobiegania zagrożeniom dla obiektów oraz idei Community Policing. Jednocześnie instruktor z uprawnieniami państwowymi z zakresu ju-jitsu oraz wykładowca problematyki: ochrony przed zagrożeniami kryminalnymi, w tym aktami terroru, kształtowania bezpieczeństwa osobistego pracowników interwencyjnych bądź pierwszego kontaktu służb publicznych, a także samoobrony i samo ochrony w wybranych sytuacjach życia codziennego, katowickiego klubu UKS Oktagon. Od wielu lat organizator rożnych przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa publicznego, wybranych grup zawodowych czy prywatnych, dzieci i młodzieży, jak i dorosłych – konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów czy ćwiczeń.
Najważniejsze, ostatnie współrealizowane projekty:
– szkolenie dla kobiet pt. „Jak przetrwać atak terrorystyczny” (UKS Oktagon, 2017 rok),
– szkolenie dla kobiet pt. „Samoobrona dla Pań” (UKS Oktagon, 2017 rok),
– zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa podczas ferii (Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży, 2017 rok),
– szkolenie bezpieczeństwa kryminalnego i narkotykowego dla rodzin – podopiecznych MOPS w Sosnowcu (UKS Oktagon, MOPS w Sosnowcu 2016 rok),
– pokazy samoobrony, judo i ju-jitsu podczas festynów, w tym dla strażaków katowickiej dzielnicy Szopienice (UKS Oktagon, 2016 rok),
– szkolenie z bezpieczeństwa osób niewidomych i niedowidzących (UKS Oktagon, KMP Katowice, Fundacja Szansa dla Niewidomych 2015 rok),


Zapisy na zajęcia odbywają się:
telefonicznie – [+48] 698 104 614
mailowo – biuro@jednozdrowie.org
Formularz kontaktowy – kliknij tutaj
lub w siedzibie Stowarzyszenia Batut w Mikołowie, ul. Stawowa 23/10 (targowisko), poniedziałek, środa, piątek od godziny 10-12
(ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona)