40 osobowa grupa uczestników była na  3 dniowym wyjazdowym treningu Klubu  pod nazwą „Samoobrona i radzenie sobie ze stresem”.w ramach projektu ”  współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.”Jedno zdrowie, jedno bezpieczeństwo- inicjatywy obywatelskie na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mikołowskiego.”