Rozpoczął się cykl spotkań pt. Samoobrona i pierwsza pomoc z projektu Koncepcja jednego zdrowia, współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Prelegent Adam Strzebińczyk – ekspert z zakresu prewencji kryminalnej, bezpieczeństwa personalnego,jednocześnie instruktor z uprawnieniami państwowymi z zakresu ju-jitsu wprowadza nas w świat samoobrony i samo-ochrony w wybranych sytuacjach życia codziennego.

 Dowiedzieliśmy się m/n jak zachować się podczas napadu.

Stowarzyszenie BATUT na każde zajęcia przygotowuje coś ciekawego dla państwa.

Prosimy uczestników spotkania o opinie i pytania.