W dniach 29 i 30 września 2017r odbył się wyjazdowy trening pod nazwą „Skuteczny obywatel”.

20 osobowa grupa uczestników projektu ” Koncepcja jednego zdrowia ” współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich udała się do Domu Wczasowego ” Beskidy ” w Wiśle.

Trenerzy, pani Sabina Kontny i Mateusz Eichner przeprowadzili trening umiejętności społecznych.  Miał on na celu przygotowanie uczestników do zbudowania zintegrowanego zespołu, przygotowania do aktywności na rzecz społeczności lokalnej, asertywności i motywacji. Zajęcia przebiegały w luźnej ,miłej atmosferze. Słuchacze zakończyli je pełni pozytywnej energii i chęci realizacji dalszych działań i uczestnictwa w ramach projektu.