Migawki z inicjatywy pt ” Warsztaty Artystyczne” w ramach
projektu NOWE FIO ” SMS-Społeczne Metamorfozy Seniorek”
dofinansowane z Funduszu Inicjatyw Społecznych na lata 2021-2030. Organizacje Obywatelskie na rzecz dobra wspólnego poszerzające wiedze i umiejętności w tym zakresie.
Były to kolejne warsztaty tym razem z malowania z makramy.
Popatrzmy jakie powstały wspaniałe prace.
Zapraszamy do śledzenia informacji z warsztatów.
Kolejne warsztaty to stroiki świąteczne.