Rozpoczął się cykl spotkań pt. Samoobrona i pierwsza pomoc z projektu „Jedno zdrowie, jedno bezpieczeństwo- inicjatywy obywatelskie na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mikołowskiego.”Prelegent – ekspert z zakresu prewencji kryminalnej, bezpieczeństwa personalnego,jednocześnie instruktor z uprawnieniami państwowymi z zakresu ju-jitsu  wprowadza nas w świat samoobrony i samo-ochrony w wybranych sytuacjach życia codziennego.

Stowarzyszenie BATUT na każde zajęcia przygotowuje coś ciekawego dla państwa.

Prosimy uczestników spotkania o opinie i pytania.