Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu  Samoobrona i pierwsza pomoc z projektu Koncepcja jednego zdrowia, współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Prelegent  wprowadza nas w świat samoobrony i samo-ochrony w wybranych sytuacjach życia codziennego.Temat spotkania : Obrona przy zagrożeniu nożem,bronią i innymi przedmiotami niebezpiecznymi (wykład),wybrane techniki obrony przy omówionych na wykładzie zagrożeniach (ćwiczenia)”

Stowarzyszenie BATUT na każde zajęcia przygotowuje coś ciekawego dla państwa.

Prosimy uczestników spotkania o opinie i pytania.