W dniu 13.04.2019r odbyła się INICJATYWA w ramach projektu „Jedno zdrowie, jedno bezpieczeństwo – inicjatywy obywatelskie na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu mikołowskiego”

PREWENCJA, BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC